M2000_Common

M2000_Common

PRS960540 EN

iManager U2000-M, çoklu-RAT şebekeleri için kurulum, performans ve alarm yönetimi gibi birleşik O&M önlemlerini sağlayan birleşik şebeke özellikli yönetim sistemidir. Sistem, MBB şebekesinin O&M verimliliğini geliştirmek için farklı alanların cihazlarını yönetir. iManager PRS, taşıyıcıların şebeke performansını şebeke kaynaklarının daha iyi organize edilmesi, iyileştirilmesi ve uygun şekilde dağıtılması yoluyla geliştirilmesine yardımcı olarak ve aynı zamanda şebeke yatırım verimliliğini arttırarak MBB şebekeleri için performans ve kaynak görünürlüğü sağlar.