GU Modernleştirme Çözümü

GU Modernleştirme Çözümü

Kablosuz iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimiyle birlikte, eskiden kalan Cihazların sorunsuz bir şekilde güncellemesi mümkün olmadığından yüksek OPEX’e (operasyon giderleri) ihtiyaç duyulmakta ve şebeke kapasitesi artan servis gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Huawei GU Modernleştirme Çözümü, eski OM’den tekli OM'ye, tek modludan çok modlu baz istasyonlarına ve TDM/ATM’den tamamen-IP iletimine geçiş sürecini tamamlamaktadır. Bu çözüm sayesinde, taşıyıcıların OPEX’i azalmakta, şebeke kapasitesi artmakta ve yeni teknolojilerin gerektirdiği sorunsuz evrim başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Customer Value

平滑演进

Smooth Evolution

New sites support advanced GSM technological evolution and UL smooth evolution

安全可靠

Improved Reliability

New products produce network upgrades, significantly improving network reliability

降低成本

Lower OPEX

GU restructuring drastically decreases TCO

up

Higher Capacity

With excellent performance, the BSC6910 and 3900 series base stations effectively improve network capacity