Bulut Çekirdek Şebeke

Bulut Çekirdek Şebeke

CoreNetwork1

Telekom endüstrisi ultra geniş bant şebekeler ve tam bağlantılarla tanımlandığı için, geleneksel ses ve mesajlaşma servisleri ile kişiler arası iletişim artık kapsamlı ve kişiselleştirilmiş kullanıcı gereksinimlerini karşılayamamaktadır.
Huawei Cloud Core Network Ürün Serisi, operatörlerin geleceğe yönelik dönüşümleri uygulamasına yardımcı olacak bir dizi ürün ve çözüm sunmaktadır. HD kalitesinde ses ve video hizmeti sunarken, tam bağlantılı iletişim ve sanallaştırılmış servislerle son kullanıcılar arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Ayrıca, operatör şebekelerinin tam olarak birbirine bağlı bir dünyanın altyapısı haline gelmesine yardımcı olur.
Sürekli değişen ICT dönüşüm trendleriyle karşı karşıya kalan Huawei Bulut Çekirdek Şebeke Ürün Serisi temel operatör ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için oluşturulmuştur. u ürün serisi, İletişim ağ altyapısı için 4G iletişimlerinin evrimi, Smart Pipe, yakınsak abone verileri, IoT Bağlantı Yönetim Platformu, açık iletişim ağı yetenekleri ve bulutlaştırma üzerine odaklanmaktadır.Huawei Bulut Çekirdek Şebeke Ürün Serisi, bu dönüşüm sürecinde telekom operatörlerinin en güvenilir stratejik ortağı olacaktır.

Bulut Çekirdek Şebeke Çözümleri

Yakınsak Veri Çözümleri

CloudCore Çözümleri

cc800

CloudEdge Çözümleri

CloudEdge图

SingleEPC Çözümleri

SingleEPC